Projekt „Szlakiem architektury drewnianej – bliżej i dalej”. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu

„Kocham SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

PATRONAT HONOROWY: MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA NOWOSĄDECKI”.

Projekt ,,Szlakiem architektury drewnianej – bliżej i dalej” był realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus” na szlakach Beskidu Sądeckiego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
z powiatu nowosądeckiego w wieku od 16 do 23 roku życia w ramach konkursu otwartego „Kocham Sądeckie” – Edycja 2023 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

W dniu 18 kwietnia 2023 roku odbyła wycieczka na trasie: Łabowa, Berest, Tylicz, Powroźnik, Zubrzyk, Piwnicznej Zdrój, Stary Sącza dla ok. 50 osób. Opiekunami wycieczki będą nauczyciele z przygotowaniem wyższym pedagogicznymi oligofrenopedagogicznym oraz nauczycieli z uprawnieniami przewodnika beskidzkiego. W maju przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. ,,Architektura drewniana – bliżej i dalej”. Pod koniec maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa pokonkursowa. Liczba osób biorących udział w zadaniach to 50 uczestników. Nauczyciele z przygotowaniem wyższym pedagogicznym i oligofrenopedagogicznym oraz plastycy zorganizowali konkurs plastyczny. Pozyskane środki pozwoliły na sfinansowanie dla młodzieży kosztów wyjazdów szlakiem drewnianej architektury (wynajem autokaru) oraz zakup nagród w organizowanym konkursie plastycznym dla wszystkich uczestników. Celem konkursu było kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz religijno-kulturowej młodzieży w oparciu o poznanie obiektów należących do szlaku architektury drewnianej ziemi sądeckiej. Konkurs zachęcił młodzież do odkrywania zabytków architektury i zainteresowanie turystyką oraz historią lokalną i regionalną. Miał na celu również kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi dzieci i młodzieży.

Wartością dodatnią projektu było kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej u uczniów niepełnosprawnych oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych. Uczniowie nabyli umiejętność uczenia się poprzez planowanie, zdobywanie wiedzy (wyszukiwanie informacji na stronach internetowych o szklakach architektury drewnianej ziemi sądeckiej), twórcze myślenie, prezentację wiedzy, obserwację (wykonanie prac w ramach konkursu plastycznego), samoocenę (pogłębienie wiedzy na temat Sądecczyzny). Pozwoliło im to na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i osobistym.

Rezultaty zadania spowodowały:

– wzrost motywacji i poczucia własnej wartości,

– podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z poznawania własnego regionu,

– zdobycie nowych umiejętności i wiadomości,

– umożliwienie twórczego rozwoju uczniów, wzrost kompetencji interpersonalnych,

– ukazanie różnych form spędzania czasu wolnego,

– usprawnienie rozwoju psychomotorycznego

Konkurs plastyczny pt. ,,Architektura drewniana – bliżej i dalej”

            W maju 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, zorganizowano wystawę pokonkursową na gazetce ściennej szkoły. Do jego rozstrzygnięcia została powołania pięcioosobowa komisja w składzie plastycy, rodzic z rady rodziców, członek stowarzyszenia

i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. W wyniku prac komisji zostały wybrane trzy najlepsze prace, które zostały nagrodzone oraz dziesięć prac wyróżnionych. Dla uczestników konkursu przygotowano nagrody.

            Celem konkursu było kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz religijno-kulturowej młodzieży w oparciu o poznanie obiektów należących do szlaku architektury drewnianej ziemi sądeckiej. Konkurs zachęcał młodzież do odkrywania zabytków architektury i zainteresowanie turystyką oraz historią lokalną i regionalną. Miał na celu również kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi dzieci i młodzieży.

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-includes/functions.php on line 5420 Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107 Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-content/plugins/complianz-gdpr/class-cookie-blocker.php on line 452