Czym się zajmujemy

rozwój
Rozwój

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki.

Wsparcie

Wspieranie integracji oraz aktywnych form pomocy społecznej, wśród społeczności lokalnych i występujących w nim więzi

Inicjatywy

Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych oraz sportowych, a także prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej

Odwiedź naszego Facebooka

Nasza działalność