Jesteśmy grupą ludzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku nauczycieli różnych przedmiotów, pedagogów specjalnych, psychologów. Pomagamy w lepszym przygotowaniu do życia ludziom niepełnosprawnym, którzy mają utrudniony start w dorosłość i pełnieniu różnych ról społecznych, poprzez wsparcie rzeczowe, finansowe, oraz poprzez formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i uczeniu nowych umiejętności.

Stowarzyszenie „Virtus” zrealizowało:

 • „Terapia, edukacja, wychowanie przez pracę” w ramach FIO Małopolska Lokalnie Południe 2018 – 2018r.;
 • „Upcyklingowa rzecz użytkowa” – projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Miasta – 2018r.;
 • “Pomyśl zanim wyrzucisz – rzeczy użytkowe z recyklingu” – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 2019r.;
 • ,,Moja mała Ojczyzna – Sądecczyzna’’ – promocja marki terytorialnej SĄDECKIE, walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej, projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2019r.;
 • „Sięgnij po zdrowie” – ZDROWE SĄDECKIE- projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2019r.;
 • „Andrzejki na sportowo”- projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Miasta Nowe Sącza- 2019r.Obszar: Kultura Fizyczna Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza;
 • “Upcykling puszek – czyli zamień stare w nowe” -projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2020r. EKO SĄDECKIE
 • “Sądecczyzna – szlakiem partyzantów”- projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu promocja marki terytorialnej SĄDECKIE, walorów oraz oferty turystycznej ziemi sądeckiej, 2020r.
 • “Mikroświat zamknięty w szkle” – projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2020r. EKO SĄDECKIE
 • „Piknik na powitanie lata” – projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2021r. ZDROWE SĄDECKIE
 • „Śladami górników solnych po zdrowie”- projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2021r. ZDROWE SĄDECKIE
 • „Festyn – sportowe przywitanie lata” – projekt współfinansowany w ramach publicznego zadania ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 2022r. SPORTOWE SĄDECKIE