Projekt zrealizowany ze środków Miasta Nowego Sącza.

Projekt „Sportowy piknik ” odbył się na terenie Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu w dniu 01.06.2023 r. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych oraz ich opiekunowie.
Celem projektu była integracja osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Poprzez sportowy piknik zbudowaliśmy lepszą atmosferę, zwiększyliśmy wzajemne zaufanie i zaangażowanie pomiędzy uczniami i opiekunami. Zapewniliśmy oderwanie się od rutyny dnia codziennego i wspólne podjęcie rywalizacji sportowej. Dobra zabawa i przeżywanie emocji niedostępnych w codzienności pozwoliło na wejście w nowy wymiar wzajemnych relacji. Poprzez nasze działania szerzyliśmy integrację, przekazaliśmy pozytywne emocje, nauczyliśmy sportowego fair play oraz zachęcaliśmy do prowadzenia aktywności fizycznej.

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *