29-02 maja 2023 r.

Główną ideą Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych (SDGON) jest integracja Osób Niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, aktywizacja oraz promowanie ich twórczości 
i kreatywności. Jako organizatorzy Sądeckich Dni Godności chcemy pokazać Sądeczanom, w jaki sposób można kruszyć bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji 
i zrozumienia. Pragniemy pokazać, że osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, mogą odkrywać i poznawać własne możliwości, a także zyskiwać szansę pełniejszego zaistnienia 
w społeczeństwie.

Uczestnicy Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych będą mogli zaprezentować się wokalnie
i tanecznie podczas Dnia Artystycznego, wziąć udział w zawodach sportowych, a także zgłosić swoją pracę plastyczną na wystawę organizowaną w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego.

Szczegółowy program obchodów SDGON wraz z miejscami imprez, zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół, fanpage`u oraz plakatach.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *