Projekt „S.O.S. dla bezpieczeństwa na drodze i w sieci”.
Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „BEZPIECZNE
SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu
Nowosądeckiego.

Projekt S.O.S. dla bezpieczeństwa na drodze i w sieci” był realizowany od 1 września 2022r. przez Stowarzyszenie „Virtus” na terenie Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu
w ramach konkursu otwartego „Bezpieczne Sądeckie” – Edycja 2022 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Przedsięwzięciem objęta była młodzież z powiatu nowosądeckiego uczęszczająca do Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu.

Założeniem projektu było zorganizowanie dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych prelekcji i konkursów dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w sieci oraz specjalnie przygotowanych folderów i akcesoriów. Realizując powyższy projekt zamierzaliśmy poszerzyć wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa na drodze i w Internecie. Na naszych drogach rośnie wskaźnik wypadków z udziałem pieszych, w tym niepełnosprawnych i dzieci. Jest to problem stale aktualny. Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach jest uczenie ich prawidłowych zachowań, a także uświadomienie im konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Niestety często można zaobserwować beztroskie zachowania na drodze, na przystankach autobusowych, ich łatwowierność w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie na portalach społecznościowych i czatach. Ludzie młodzi często mają problem z rozpoznaniem intencji rozmówcy, rozróżnieniem dobrych i złych rzeczy w Internecie, z tego tytułu wynikają często nieprzyjemności.

Do powstania tego projektu przyczyniła się troska o bezpieczeństwo na drodze, i w cyberprzestrzeni. Jego realizacja wymagała zaangażowania zarówno wychowawców, nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Projekt będzie realizowany we wszystkich klasach Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu.

We wrześniu i październiku odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni „Bezpieczni w sieci”  oraz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Jestem bezpieczny na drodze”  prowadzone przez nauczycieli oraz zaproszonych gości  – policjantów.
W miesiącu październiku odbył się konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny” na temat bezpieczeństwa w sieci i na drogach, zakończony przyznaniem nagród. Prace zostały zaprezentowane na gazetkach ściennych naszej szkoły. Prace konkursowe zostały ocenione przez powołaną komisję i zaprezentowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczący w projekcie otrzymali odblaski drogowe, zaś uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 otrzymali kamizelki drogowe. Natomiast najlepsi uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplom i nagrodę rzeczową. Celem konkursu plastycznego było rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, podniesienie świadomości bezpieczeństwa na drodze i w sieci.

Rezultaty wynikające z realizacji zadania publicznego:

  • pozytywny wpływ na uczniów poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą, w górach, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zwiększenie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji;
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu;
  •  podniesienie świadomości społeczności lokalnej w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozpowszechnianie informacji w formie warsztatów i konkursu plastycznego oraz folderów dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych;
  • wypracowanie możliwości identyfikacji zagrożeń i problemów na drodze;
  • promocja modelu świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, i użytkownika internetu;
  • poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców w zakresie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu;
  • kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z innymi oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń, a także radzenie sobie z nimi;
  • promocja Szkoły i Powiatu Nowosądeckiego w środowisku lokalnym.

Wyniki konkursu plastycznego

 pt. „Jestem bezpieczny na drodze i w sieci.”

Miejsce I                Krystian B., kl. III Pp E

Miejsce II               Katarzyna B., kl. III Pp B

Miejsce III              Michał W., kl. III Pp E

Wyróżnienia:

1.Weronika T., kl. I Pp C

2. Tomasz M., kl. I Pp C

3.Karol K., kl. I Pp B

4.Wojciech B., kl. I Pp A

5.Przemysław K., kl. I Pp A

6.Nina B., kl. III Pp E

7.Karolina Z., kl. III Pp E

8.Wojciech S., kl. III Pp B

9.Konrad K., kl. III Pp B

10. Barbara P., kl. III Pp B

Kategorie: Projekty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-includes/functions.php on line 5420 Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107 Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/svirtus/public_html/virtus/wp-content/plugins/complianz-gdpr/class-cookie-blocker.php on line 452