“Jesteśmy różni, lecz równie ważni”

“Jesteśmy różni, lecz równie ważni” – warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych – projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które borykają z problemem niedostosowania w społeczeństwie i bardzo często narażone są na izolację. Dlatego dajemy szansę młodym ludziom na realizowanie zadań charakterystycznych dla każdego z nas według  możliwości rozwojowych. Zadania charakter podmiotowy i są ukierunkowane na psychospołeczny rozwój, tak aby uczestnicy projektu mogli Czytaj dalej…

“Nie – pełnosprawny chór anielski”

Projekt ”Nie – pełnosprawny chór anielski” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. We wrześniu 2022 roku w ramach projektu ”Nie – pełnosprawny chór anielski” rozpoczął działalność chór „ENCANTO”. Jest to projekt innowacji muzycznej.  W ramach projektu odbywają się warsztaty, które są  próbą stworzenia  chóru osób niepełnosprawnych intelektualnie. Finałem warsztatów będą trzy występy dla rodzin, opiekunów  (osób w każdym wieku) i lokalnej społeczności.. Podczas warsztatów młodzież uczy się śpiewu i emisji głosu oraz gry na prostych Czytaj dalej…

Wybieram zdrowie – warsztaty integracyjno-szkoleniowe

„Wybieram zdrowie” – warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego w ramach konkursu otwartego „Zdrowe SĄDECKIE” – EDYCJA 2022 Projekt „Wybieram zdrowie” realizowany przez Stowarzyszenie „Virtus” na terenie ZespołuSzkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu oraz Domu Dziecka w Nowym Sączu w ramachkonkursu otwartego „Zdrowe SĄDECKIE” – EDYCJA 2022 przy wsparciu finansowanymPowiatu Nowosądeckiego.Celem realizacji w/w zadania publicznego jest: – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu nowosądeckiego, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, Czytaj dalej…

S.O.S. dla bezpieczeństwa na drodze i w sieci

Projekt „S.O.S. dla bezpieczeństwa na drodze i w sieci”.Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „BEZPIECZNESĄDECKIE” przy wsparciu finansowym PowiatuNowosądeckiego. Projekt „S.O.S. dla bezpieczeństwa na drodze i w sieci” był realizowany od 1 września 2022r. przez Stowarzyszenie „Virtus” na terenie Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączuw ramach konkursu otwartego „Bezpieczne Sądeckie” – Edycja 2022 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Przedsięwzięciem objęta była młodzież z powiatu nowosądeckiego uczęszczająca do Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych Czytaj dalej…

Wyniki konkursu plastycznego pt. “Kocham Sądeckie”- “Muszyńskie ogrody sensoryczne” w ramach Kocham Sądeckie

Projekt „Muszyńskie ogrody sensoryczne”. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kocham SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu  Nowosądeckiego. Wyniki konkursu pt. „Kocham Sądeckie”„Muszyńskie ogrody sensoryczne”Wyniki konkursu pt. „Kocham Sądeckie” I miejsce: Ewelina G., kl. II Pp CII miejsce Wojciech B., kl. I Pp AIII miejsce Kinga O., kl. I Pp C Wyróżnienia:1 Przemysław K., kl. I Pp A2 Jakub Ł., kl. I Pp A3 Robert J., kl. I Pp A4 Julita F., kl. II Pp C5 Jolanta Czytaj dalej…

Muszyńskie ogrody sensoryczne

Projekt „Muszyńskie ogrody sensoryczne”. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Kocham SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. Wycieczka do Muszyny w ramach projektu „Muszyńskie ogrody sensoryczne” W dniu 5 października 2022 roku odbyła się wycieczka do Muszyny w ramach konkursu otwartego „Kocham Sądeckie” – Edycja 2022 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, a organizowanej przez Stowarzyszenie „Virtus” pt. ,,Muszyńskie ogrody sensoryczne”. Celem wycieczki były ogrody sensoryczne (zmysłów) i kompleks parkowy „Zapopradzie” w Muszynie. W wycieczce uczestniczyła młodzież Czytaj dalej…

XV Sądecki Turniej Bocci dla osób z niepełnosprawnościami

  W dniu 20.10.2022 r. odbył się XV Sądecki Turniej Boccia dla osób z niepełnosprawnościami. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z terenu miasta Nowy Sącz i Sądecczyzny. Zawody uroczyście otworzyli: Dyrektor Sportu i Turystyki – Tomasz Baliczek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych – Jolanta Dudczyk, Prezes Stowarzyszenia Virtus – Małgorzata Trybuch Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej MADA – Jan Reszkiewicz. Uczestnicy XV Sądeckiego Turnieju Boccia rywalizowali w trzech kategoriach: Drużynowe na wózkach indywidualne na wózkach Czytaj dalej…

Ekologia kolorowa zapachowa

We wrześniu 2022 r. Rozpoczęły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas integracyjnychzaprzyjaźnionych szkół, organizowane w ramach projektu „Ekologia kolorowa zapachowa”współfinasowane przez Unię Europejską ze środków programu LIFE w ramach projektuzintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu iEnergii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005)dofinansowany z programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” Realizacja projektu dała możliwość aktywności integracyjnej osób niepełnosprawnych i lokalnegospołeczeństwa oraz rozwijania kreatywności, Czytaj dalej…